Hard sci-fi.
Space opera.
Dark fantasy.

Jidáš zbavený pout

POSLEDNÍ HLÍDKA

vychází

12. 10. 

(tohoto roku)

Jejich moře Stanice Hitode
Pandořina hvězda Bariéra
Pandořina hvězda Invaze
Jidáš Zbavený pout Pronásledování
Jidáš zbavený pout Poslední hlídkai_hlid
Pomysli na Fléba
Hráč
K čemu jsou zbraně
Ocelová šlechta
Psí vojáci
Terminus
Okno do času
Hlasování nohama.jpg
cos.png

Nakladatelství Planeta9

knihy@planeta9.cz

© 2023 by Planeta9