top of page
Starý papír Transparent
mesto-transparent_edited_edited.png

BALÍČEK
DRAKŮ

PRO VŠECHNY, KTERÝM SE OSTROV MALAZ
STAL DOMOVEM DUŠE

Po tomto patetickém začátku bude následovat pokus o co možná ucelený výklad fenoménu zvaného balíček draků neboli Hadač. Existuje čtenář malazských knih, který by nechtěl mít vlastní balíček draků? Ukažte mi ho, pokud existuje.

Steven Erikson v jednom ze svých báječných a výživných rozhovorů uvádí, že shrnul celý příběh do jednoho čtení karet balíčku, ale začne to být srozumitelné až po druhém či třetím čtení. Malý osobní žert.

Začneme-li strohou definicí, je balíček draků orákulum, systém pro nahlížení do budoucnosti, čtení osudu. V malazském světě jde o suverénně nejrozšířenější způsob věštění budoucnosti. Používá se všude mimo lederský kontinent, kde stále přetrvává původní praxe věštby prostřednictvím držby zvířat. Věštění z destiček držeb je původní metoda praktikovaná ještě za První říše; kartami balíčku byla nahrazena po vzniku K’rulových chodeb. Ty se však na Leder nerozšířily, jejich síla tam nedosáhne kvůli vlivu starší jaghutské chodby Omtose Fellak.

 

CO TO JE
BALÍČEK DRAKŮ

Karty balíčku draků jsou ztělesněním bohů a herojů malazského panteonu. Všimněte si toho rozdílu, ne zobrazením, ale – ztělesněním. Vyložené karty se nestávají jen obrazem možné budoucnosti, mapou, která vede mysl čtenáře po stezce k hotové pravdě. Výklad otevírá mnohem více možností a karty žijí vlastním životem, je to nebezpečná činnost s nečekanými výsledky. Fungují zde vnitřní vazby, síla neboli magická moc reaguje na jinou sílu, jejich vzájemným působením výklad dokáže naopak budoucnost ovlivnit. Zvláště když se karty ocitnou v rukou člověka s citem pro čtení balíčku draků.

Spřízněnost, po malazsku aspekt, určuje uspořádání balíčku. Karty tvoří sedm dómů, aspoň podle posledního výzkumu. Nic, co se balíčku týká, není pevně dané a neměnné. Naopak jeho struktura je dynamická a fluidní. I. C. Esslemont sám uvedl, že balíček draků má předobraz v tarotu. Odpovídá tomu rozložení prvních čtyř dómů, každý reprezentuje jednu přírodní sílu, jednu určující vlastnost. Vzájemně stojí proti sobě a zároveň se doplňují. Tyto řekněme klasické dómy mají pevnou hierarchickou strukturu, role na kartách jsou shodné a nemění se.

Další tři dómy vznikly později, například tak, že obnovily a převzaly starou držbu zvířat. Mají svá specifika, daná nestandardním způsobem ustanovení, erupcí vůle některého ascendenta, rozhodnutím pána balíčku. Seznam rolí se liší u každého z nich poměrně silně. 

Co je společné pro všechny dómy? Každý z nich má svého vládce. Obvykle zaujímá roli krále, nemusí být definovaný pro čtenáře, ani přítomný, je to však právě vládce, který určuje cíl, smysl a směřování každého dómu. 

Jako příklad dómu, který má jiného vládce i krále, je možno uvést dóm řetězů. Vládcem je bezpochyby Chromý bůh, ale roli krále zaujímal nejdříve Kallor, později Rulad Sengar.

Pak je zde i několik nezařazených karet. Nezařazené karty nejsou svázané s žádným domem, tedy nejsou podřízené pravidlům jeho vládce. Přesto nebo právě proto jsou to velmi silné karty. 

Podléhají nějakým pravidlům? Bezpochyby ano, ovšem kdo je stanovil? Dosud to nebylo v žádné knize uspokojivě vysvětleno. Ale tolik je jisté, že s tím souvisí role Ganoese Parana jako pána balíčku draků a jeho přístup ke své roli, viz níže, aneb k tomu se ještě vrátíme.

 

INSPIRACE
PRO BALÍČEK DRAKŮ

Jako inspirace pro postavy malazského panteonu na kartách se jeví spíše bohové a hrdinové antického světa než ideové konstrukty tarotových karet. Bylo by i logické, kdyby se zrovna pánové Erikson & Esslemont opírali o řecké mýty. První jsou vždy staří úctyhodní bohové, těžké váhy, dominantní a pevně ukotvení. Ale staří bohové jsou postupně překonáni smrtelníky, přelstěni, přemoženi, přicházejí o prostor a nakonec i o respekt. A řečtí herojové také posléze pozbudou vliv, doslova je převálcuje panteon římský. Římané od Řeků převzali, aka ukradli, kde co, v rámci mytických a mystických záležitostí převzali systém řízení světa bohy, rozdělení, odpovědnost, především pravidla, kterými se panteon řídí. I římští bohové byli postupně překonáni význačnými smrtelníky. Auguři věčného města se také zabývali čtením budoucnosti, a to dost obskurním způsobem. Jediná inaugurace, které jsme byli svědky, je opět – karta Ganoese Parana. 

 

Balíček sám nepotřebuje své věštce. Je to mocný nástroj, který má svůj zvrhle zábavný aspekt. Je to i hra, podobným způsobem, jako spolu souvisí tarot a taroky. Hra, která dokáže obrátit řízení věcí naruby, vzhůru nohama, a změnit směr fungování světa. Výklad karet balíčku draků je pokus o vidění budoucnosti, ale výklad může onu budoucnosti ovlivnit. 

Podle Rychlého Bena každý dóm odpovídá určité chodbě. Při výkladu karta příslušející k určitému dómu umožní čtenáři nahlížet skrz chodbu. Při správném použití správným člověkem může odhalit skryté vzorce běžně nepřístupné očím smrtelníků (Prach snů). Ovšem funguje to i obráceně, proto je výklad extrémně nebezpečný. Když je čtenář příliš urputný nebo vlezlý nebo jen čtení příliš natahuje, může vyvolat zájem, či dokonce nelibost ascendenta na druhé straně chodby. Pokud tedy připustíme, že „druhá strana“ existuje, neboť chodby nevedou lineárně z místa A do místa B. 

 

BALÍČEK DRAKŮ &
CHODBY

Jak přesně souvisejí chodby s balíčkem? To zůstává stále záhadou. 

Ve Vzpomínkách ledu nacházíme rozhovor mezi Besanou, nyní Stříbrnou liškou, a Paranem. Před dómy byly držby, říká Paran, obojí je pevně stanovené, usazené. Nato se Besana ptá, „kde je samotný dóm“, a naznačuje, že v chodbě. Znamenalo by to, že dóm je uhnízděn ve své konkrétní chodbě. Tuto domněnku potvrzuje i cesta Stínupána a Tanečníka k novému Dómu stínu. Oba vstoupili do domu azathu ve městě Malaz, domu mrtvých, a stali se ascendenty. Měli by v tuto chvíli obsadit Dóm smrti. Ale vládcem smrti je kdo? Nikdo menší než Mistr Kápě. Chtěla bych vidět toho smělce… Našli tedy prázdný trůn a zabrali jej pro sebe. Dóm stínu býval držbou zvířat, probudili opuštěnou spící entitu. Je to „zvířecí a divoké místo“. Ovšem na druhou stranu víme, že královna noci sídlí v Charkanas, nikoli v chodbě Kurald Galain. 

Besana dále naznačuje, že domy azathu a balíček jsou nějak propojené, dokonce že jsou jedno a totéž. Každý dům azathu je domovem všech bran. Čtenář balíčku draků může nahlédnout dovnitř. 

 

VÝKLAD
KARET BALÍČKU DRAKŮ

Jak probíhá samotný výklad karet?

Nejdříve se zamíchají. Pak se kladou na stůl jedna po druhé a podle významu karet, osob, vztahů, pořadí se určí výsledek věštby. Vyznění určuje dóm, do kterého spadá první vyložená karta, tuto informaci poskytl Pačes (Měsíční zahrady). Používají se různé vzory, známe například spirálový, u něhož poslední vyložená karta může znamenat završení nebo rozuzlení. Výklad je zcela v rukou osoby vykládající karty, je jen na ní, kdy výklad ukončí, počet vyložených karet není stanoven ani nemá žádná omezení. Stejně to platí i u hry v karty, jak ji praktikují mariňáci – jako hazardní hru na válečném tažení. 

Králem téhle je hry je bezpochyby Šumař. Fenomenální Šumař, s jedinečným citem pro čtení balíčku. Živelný, spontánní, otevřený všem vlivům, rychle a přesně analyzuje nové prvky ve hře. Je to pro něj hra, hazard v pravém slova smyslu, jedná instinktivně. Tuší vůbec, jak si stojí sázky a co může vyvolat? Který z ascendentů touží projevit svůj vliv? Přesto nebo právě proto nedělá chyby ve výkladu. Navíc je to skvělá show pro přihlížející hospodské kibice.

Každý čtenář má však vlastní metody a postupy. U zkušených k ním patří maskovací taktiky, jak zmást zainteresované ascendenty a odhalit jejich plány. Besana, klidná, soustředěná, přemýšlí o každé možné vazbě, kterou jí balíček sděluje. Karty vykládá sama pro sebe nebo na žádost, kterou nedokáže odmítnout. Věří balíčku a předestřené možnosti ji hluboce zděsí, poněvadž nepochybuje o tom, že balíček má pravdu. Proto pochybuje o svém výkladu nebo se zdráhá prohlédnout znamení, která karty ukazují. Její přístup je vysoce seriózní. Zkušený čtenář dokáže předjímat tahy balíčku a její šance zjistit, jaké intriky a násilné činy vstoupí do hry, patří k největším. 

BAlÍČEK DRAKŮ &
DOMY AZATHU

Besana se měla stát paní balíčku, pro tu roli byla vybrána a připravována velemágem Tayschrennem. Zabránil tomu její předčasný skon, respektive transformace, aspoň tak to posléze tvrdí Dujek Jednoruký ve Vzpomínkách ledu. Ganoes byl za pána balíčku vybrán jako náhradník, pravděpodobně proto, že měl odpovídající schopnosti, nacházel se příhodně na správném místě, a jistě není zanedbatelný ani blízký vztah ke kouzelnici. Je titulován také jako Poutník v meči. Když prošel bránou v Dragnipúru, zřejmě prolomil, jak říká, „zámek“, zábrany nebo stavidla sil jednajících prostřednictvím balíčku. Samotnou existenci paní či pána balíčku si vyžádala situace v Malazské říši. Můžeme se jen domnívat, že azathy reagují na změny v rovnováze sil mezi magickými frakcemi reprezentovanými dómy vlastním způsobem. 

Paran se nachází v domě azathu v Darúdžistánu, když ho Raest informuje o jeho roli pána balíčku. Sama Besana měla na tvorbu karty i výběr Parana vliv, není jasné, zda i svobodnou vůli, či byla jen nástrojem vůle azathů. 

Ganoes Paran na novou skvělou roli příliš nedbá. I spasitel může být zřejmě dost otráven svými možnostmi a svou odpovědností. Parana vede i jeho vědomí spravedlnosti, rovnosti, ve smyslu – proč byste nemohli mít vlastní dóm, nejste o nic horší.

 

Ne všechna místa na kartách jsou obsazena. Nebo to možná jen nebylo zjeveno. Spolehlivě je možné určit 56 karet. Stále vyvstávají palčivé otázky, kdo zaujme prázdná místa a kdo převezme místa již zaplněná, protože jak už víte, v balíčku draků se vše mění. Například král může místo někomu nabídnout, ale není to pravidlo, děje se to z pohledu čtenáře knih i samovolně. Je jisté, že nemusí být ascendentem nebo bohem. Touha po tom dostat se do balíčku je podstatná, protože ne každý z mocných hráčů v malazském reálném světě si přeje mít svůj odraz v ideovém světě balíčku. Naopak někteří sice rádi jednají v skrytu, přesto touží svou přítomnost manifestovat. Nebo nemají sklony k hazardu. 

Některé karty mají přiřazenou postavu jakoby jen pro názornost a usnadnění pochopení vykladače. Jiné spojení postavy s konkrétním dómem je nezpochybnitelné a neměnné, například Anomander nemůže přináležet jinam než k Dómu noci.

Postava spojená s kartou se v určitém okamžiku hodila na konkrétní pozici, avšak i zpětně ovlivňuje svým charakterem, vlastnostmi a chováním význam a výklad oné konkrétní karty.

kartY
balíčku draků

O jejich fyzické podobě je známo velmi málo. Nejběžnější byly dřevěné, vyřezávané nebo malované, dřevo je materiál, který se ve vojenském ležení hodí, a brodíte-li se řekou, můžete si nerozmáčenými kartami večer vesele bouchat o stůl.

 

Další otázka je, zda hráči mají k dispozici i nově vzniklé karty, když se postava jednající na kartě vymění. Z četby víme, že různí vykladači mají rozdílné balíčky. Balíček se mění podle toho, odkud pochází, z jaké kultury, prostředí. Vyskytují se pouliční prodejci karet. Neptám se teď, kdo je tvůrce konceptu balíčku, ale kdo je tvůrce karet. 

Idea balíčku draků je jasná. Funguje jako mechanismus, který se snaží vtisknout chaosu řád. Celý filozofický smysl malazských knih vidím v tom vtisknout chaosu řád. S chaosem se setkáváme od prvního dílu v postavě Pačesa, jeho ztělesněním je Chromý bůh. Chaos se snaží zmocnit všeho, a je to tak správně, protože entropie je nezastavitelná. Balíček je vnucením řádu. Ale i řád potřebuje volnost, aby nezatuhl a nestal se křehkým (Vzpomínky ledu).

chcete-li vlastní balíček draků,
hledejte pouliční prodavače na p
lanetě9
-příští rok-

bottom of page