top of page

Peter F. Hamilton

Příběh

Petera F. Hamiltona sestavil

Martin Šust

Britský autor hard-SF a moderní space opery, narodil se 2. 3. 1960 v Oakhamu a dodnes žije poblíž. Spisovatelem z povolání se stal roku 1993 po řadě nepříliš dlouhodobých či uspokojivých zaměstnání. Do fantastiky vstoupil povídkou „Bodywork“ (1990) v zářijovém čísle časopisu Dream, jeho první prodanou žánrovou povídkou se posléze stala „Death Day“ (1989) publikovaná v dnes už neexistujícím britském magazínu Fear. Poprvé na sebe upozornil trilogií detektivních SF thrillerů Greg Mandel: Mindstar Rising (1993), A Quantum Murder (1994) a The Nano Flower (1995), v níž popsal práci nezávislého detektiva s telepatickým nadáním v prostředí technickými zázraky zdokonalené Anglie 21. století, kdy se trvale zvyšuje politický i ekonomický vliv obchodních korporací. Později se k cyklu vrátil v novele „The Suspect Genome“ (Interzone, 2000), za kterou obdržel Cenu Britské asociace žánru science fiction. Novela byla později v přepracované podobě publikována společně s novým vydáním úvodního dílu série také pod názvem „Family Matters“ (2013).

Následovala vřele přijatá série barokních space oper The Night's Dawn (Úsvit noci): The Reality Disfunction (1996, také jako The Reality Disfunction: Emergence & Expansion, česky Porucha reality: Zjevení a Expanze, dva svazky, Triton, 2003-2004), The Neutronium Alchemist (1997, také jako The Neutronium Alchemist: Consolidation & Conflict, česky Neutroniový alchymista: Sjednocení a Střet, dva svazky, Triton, 2004) a The Naked God (1999, také jako The Naked God: Flight & Faith, česky Nahý Bůh: Útok, Útěk a Víra, tři svazky, Triton, 2005). Objev zcela nepochopitelné entity zde odstartuje události hrozící svrhnout lidstvo z vrcholu technologických možností, jež v 27. století reprezentují stovky obydlených planet, úspěšné genové experimenty, oboustranně výhodné styky s několika mimozemskými rasami na různém stupni technologického vývoje, živá kosmická plavidla i obytné vesmírné habitaty a v neposlední řadě také mír střežený konfederačním válečným loďstvem. Konfederace zoufale bojuje proti lavinovitě se šířící epidemii lidských duší vracejících se z děsivé nicoty v posedlých tělech disponujících energistickou silou, která jim propůjčuje netušené a ničivé schopnosti.

Kratší práce ze stejného prostředí shrnuje sbírka A Second Chance at Eden (1998, česky Druhá šance v ráji, Triton, 2007). Některé dříve publikované samostatné povídky v ní vyšly upraveny tak, aby zapadaly do světa Konfederace v dobách před Úsvitem noci. To je mimo jiné případ i u nás známé „Spare Capacity“ (New Worlds 3, 1993, česky Kapacita myšlení, Ikarie, číslo 10/97) přepracované pod názvem „The Lives and Loves of Tiarella Rosa“ (česky O věčné lásce). Patrně nejoblíbenější povídkou cyklu je „Escape Route“ (Interzone, 1997, česky Úniková cesta, Suchá, chladná kolébka, Eridani 2000 a Nové dobré kusy, Laser, 2001), v níž se můžete setkat s posádkou vesmírné lodě Lady Mac pod velením otce později čtenáři tak oblíbeného Langrange Calverta. Za zmínku stojí i průvodce po tomto komplexním světě The Confederation Handbook (2000).

V budoucnosti protkané globální sítí virtuální reality se odehrává román The Web: Lightstorm (1998), jenž patří do mládeži určené knižní řady z pera různých britských autorů žánru science fiction. Samostatně vydaná novela Watching Trees Grow (2000, česky Jak rostou stromy, Budoucnosti, Laser-books, 2007) popisuje vyšetřování vraždy v prostředí zločinnosti zbavené společnosti alternativního světa 19. století. Samostatný román Fallen Dragon (2001) je příběhem seržanta špičkově vybavené jednotky ve službách mocné korporace, která se díky pozemské technologické převaze neváhá násilím zmocnit bohatství rozvinutých vesmírných kolonií.

V románu Misspent Youth (2002) se známý vědec vrací ke své rodině poté, co jako první člověk prodělal úspěšnou omlazovací kůru, díky níž se k životu vrátil ve zdravém a silném těle dvacetiletého člověka. Ve stejném univerzu se odehrává románová dvojice Commonwealth Saga: Pandora's Star (2004, česky Pandořina hvězda, dva svazky, Planeta9, 2018) a Judas Unchained (2005), v níž se vrátil k oblíbené space opeře kosmických rozměrů. Lidstvo tentokrát prostřednictvím červích děr kolonizovalo více než čtyři sta planet a užívá se dosud nepoznaného míru a poklidného rozvoje, jenž může narušit snaha rozluštit záhadu zmizelé hvězdy, jež byla z neznámých důvodů uvězněna v obrovském silovém poli. Do univerza tzv. Společenství náleží také trilogie Void: The Dreaming Void (2007), Life of Dreams (2009) a Evolution's Dream (2010), v níž je ve středu Mléčné dráhy objevena černá díra, která je ve skutečnosti zřejmě průchodem do rajské dimenze. Obávaná masová migrace skrze tento portál by však mohla mít zničující důsledky na celou galaxii, což následně spustí složitou a vleklou diskuzi a s ní související mezihvězdnou krizi.

Dosud posledním Hamiltonovým rozšířením tohoto univerza je série Chronicle of the Fallers: The Abyss Beyond Dreams (2014) a Night Without Stars (2016), v níž se z dřívějších románů známý Nigel Sheldon, vynálezce technologie červích děr a jeden ze zakladatelů Společenství, snaží v časech občanské války ochránit lidstvo před nemilosrdně vražednou mimozemskou civilizací, která však může být zároveň klíčem ke zničení ještě větší hrozby – tzv. Prázdna, záhadného uměle vytvořeného objektu umístěného ve středu naší galaxie. Ve všech výše jmenovaných sériích se mimo jiné objevuje policejní vyšetřovatelka Paula Myo, hrdinka novel „The Demon Trap“ (Galactic Empires, 2008) a „Manhattan in Reverse“ (2011). Druhá z jmenovaných prací se jako titulní poprvé objevila v autorově povídkové sbírce Manhattan in Reverse (2011). V českém překladu jsme se s Hamiltonovým univerzem tzv. Společenství poprvé setkali v povídce „Blessed by an Angel“ (New Space Opera, 2007, česky Požehnáni andělem, New Space Opera, Laser-books, 2008).

Hamiltonův teprve druhý samostatný román Great North Road (2012) je znovu detektivním příběhem ze vzdálené budoucnosti, v níž se lidstvo zbavilo veškerých civilizačních problémů a za pomoci vynálezu na okamžité cestování na vzdálenost světelných let osídlilo jiné planety. Patrně nejmocnější silou lidmi kolonizovaného vesmíru je rodina naklonovaných Northů, a tak vyšetřování vraždy jednoho z nich vedené detektivem Sidney Hurstem se podobá pohybu v minovém poli netušených politicko-ekonomických důsledků. Sestry Taggie a Jemima z Hamiltonovy ilustrované fantasy pro dětské čtenáře Queen of Dreams: The Secret Throne (2014, také jako The Queen of Dreams), The Hunting of the Princes (2016) a A Voyage Through Air (2017) stojí před nesnadným úkolem zachránit svého uneseného otce, jenž je k jejich naprostému překvapení ve skutečnosti princem v pozemském vyhnanství a právoplatným vládcem magického Prvního království.

V samostatně vydané novele A Window Into Time (2016, česky Okno do času, Planeta9, 2017) sledujeme příběh zvláštního chlapce Juliana obdařeného eidetickou pamětí, na kterou se ve svém životě mohl vždy spolehnout, ovšem jen do doby, kdy se v ní přece jen objeví podivná chyba. Očekávaným návratem k ambiciózně vyprojektované space opeře je chystaná trilogie The Salvation Sequence, zahájená románem Salvation (2018), ve kterém vzkvétající lidstvo roku 2204 nabídne pomoc mimozemské civilizaci vesmírných poutníků výměnou za jejich rozvinuté technologie. Otázkou zůstává, zda je tento obchod požehnáním či prokletím, v druhé dějové linii se totiž ve vzdálené budoucnosti klan geneticky zdokonalených válečníků připravuje na úkol jednou provždy ochránit zbytky lidstva pronásledované vesmírem před neodbytným nepřítelem.

Peter F. Hamilton je dnes stále uznávaným autorem odvážně rozvržených space oper věrných modernímu zpracování a nebývale rozevláté struktuře, která sice mnohdy klade vysoké nároky na čtenářovu pozornost, vždy se ale odmění přehlídkou nevídaných detailů, akční podívanou a často i originálními nápady. Je tedy zcela na místě, že se autor opět vrací na český knižní trh, doufejme jen, že tentokrát už natrvalo.

hamilton_cb.jpg
bottom of page