top of page
Střepy země

Válka skončila. Její hrdinové jsou zapomenuti. Až do jednoho náhodného objevu...

Aby zachrá