top of page
Lesklý abstraktní textury

Vodíková sonáta

Autor: Iain M. Banks

Překladatel: Jakub Němeček

Obálka: Luke J. Frost

ISBN:  978-80-88626-32-9

brožovaná

568 stran

699,- 

Odtikávají poslední dny prastaré civilizace Gziltů. Učinili kolektivní rozhodnutí, celá společnost se zbaví své hmotné podoby a povznesou se do nové, nekonečně bohatší podoby – vstoupí do Záře a stanou se nesmrtelnými. Kolem již krouží mrchožrouti, připraveni servat se o zbytky jejich planety. Na každý z Gziltů však touží po vyzáření. Uprostřed horečnatých příprav dojde ke vzpouře a k vraždě. Nová situace může ohrozit a zvrátit celý proces, proto vrchní velení napíná síly k odhalení viníků. Zdá se, že do incidentu je zapletená Vyr Cossont, nenápadná dívka s podivnou zálibou – nezajímá ji ani Záře, ani politika, chce jen dosáhnout dokonalosti při provedení skladby Vodíková sonáta. Skladby, kterou téměř není možné zahrát. Vyr je výjimečná z jediného důvodu, kdysi se setkala s nejstarší žijící entitou Kultury. Někým, kdo se před emisary Kultury tak dlouho ukrýval, až se stal legendou. Jeho vzpomínky by mohly odhalit mnohem více než jen problém Gziltů. Skrývají klíč k osvětlení počátků Kultury. Před Vyr leží další téměř neřešitelný úkol, najít člověka, který již tisíce let uniká nalezení. A nade vším se vznášejí, pozorují a plánují lodě Kultury. Vodíková sonáta je devátý román série Kultura od fenomenálního autora fantastiky Iaina M. Bankse.

Vodíková sonáta, Iain M. Banks.jpg
bottom of page